Innertaket rasade i Harjurinteen koulu

Ingen kom till skada när delar av ett innertak rasade i finska skolcentret i Lovisa. Händelsen påverkar såväl skolgången som fullmäktige.

På tisdagsmorgonen står rektor Laura Tenhunen och stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén utanför Harjurinteen koulu i Lovisa. Bägge är märkbart skärrade över nattens händelser i den fyra år gamla skolan.

– Jag är mållös. Det känns som en förbannelse, säger Heijnsbroek-Wirén med hänvisning till de trubbel staden haft med sina skolor.

Ovanför korridoren

Ingen skadades när ungefär 60 kvadratmeter innertak rasade under natten. Takdelen fanns ovanför matsalens korridor, och konstruktionerna drog med sig takskivor, isoleringsmaterial, elektronik och rör. En liten mängd vatten har läckt på golvet från ett trasigt värmerör.

Staden uppger att lokalservice utreder nu orsakerna till olyckan och att räddningsmyndigheterna är inkopplade. Representanter från byggföretaget Skanska besöker skolan. Byggnaden stängdes för utomstående på grund av risken för ytterligare ras.

– Det är en otrolig tur i oturen att det hände på natten, säger Heijnsbroek-Wirén.

Skolan har stått tom i väntan på renoveringar, men man har fortfarande använt matsalen och gymnastiksalen. Raset kommer också mitt i ett gräl mellan Skanska och staden om vem som ska ansvara för problemen med inomhusluften som ledde till att man stängt skolan tills den är renoverad.

Heijnsbroek-Wirén påpekar att ansvaret för raset inte kan kopplas till Lovisa stad.

– Staden har inte gjort ingrepp där, så det här är Skanskas ansvar. Händelsen kan eventuellt säga något om den pågående diskussionen om ansvaret för de andra problemen.

Raset innebär en del praktiska problem för staden – meningen var att hålla fullmäktiges möte i lokalerna på onsdag. Nu är det i stället tänkt att mötet äger rum i Lovisa gymnasium.

OLYCKA. Orsaken till takraset borde klarna under den här veckan. I taket syns hur plattor lossnat. Bild: Max Nyberg

Påverkar beslut

Heijnsbroek-Wirén upplever också att besluten om skolan inte kan fattas som planerat på fullmäktiges möte på onsdag. Fullmäktige behandlar då frågan om den gamla delen av skolcentret, mera specifikt huruvida den delen av byggnaden förslagsenligt ska renoveras, eller om man ska riva och låta bygga en ny skola.

– Vi kan inte fatta beslut om helheten när läget är det här.

Rektor Laura Tenhunen säger för sin del att skolgången påverkas. Dels har man tvingats se över var man äter, något som under tisdagen kunde lösas med busstransporter till Edupoli, dels har det inneburit problem för gymnastiken.

– Arrangemanget med maten fortsätter om det fungerar bra. Sedan måste vi lösa gymnastiken på något vis. Vi har inte så många användbara gymnastiksalar här i staden, säger Tenhunen.

Tidigare i november skedde ett liknande takras i Åggelby i Helsingfors. Där rasade innertaket i ett klassrum i en nyligen totalrenoverad skola. Det visade sig senare att man hade fäst innertaket med spikar i stället för med skruvar.

RAS. Larmet kom vid 01-tiden. Bild: Max Nyberg

Igen ansvarsfråga

Kring lunchtid dyker stadsdirektör Jan D. Oker-Blom upp i skolan för att bland annat träffa pressen och inspektera skadorna. Han poängterar att raset är en separat fråga och att det inte har någon direkt koppling till problemen med inomhusluften och Skanskas eventuella ansvar där.

Han vill ogärna tala om huruvida nattens händelser säger något om kvaliteten på bygget och ansvarsfrågan kring inomhusluften.

– Jag vill inte spekulera i något eventuellt samband mellan de två sakerna. Men det är klart att det är samma byggare som är ansvarig i bägge fallen. I den här senaste händelsen hoppas jag att vi inte behöver fundera på vem som tar på sig ansvaret.

Han har också funderat på det motsvarande fallet i Åggelby. Det intressanta är kanske inte om det råkar vara samma underleverantör, menar han.

– Mera intressant är kanske om man gjort samma misstag här och i andra skolor. Det är sannolikt av intresse för myndigheter och andra städer. Vi kommer säkert att vara i kontakt med Helsingfors stad för att jämföra erfarenheter.

I ett längre perspektiv är Oker-Blom ändå nöjd med skolsituationen i Lovisa trots nattens händelse. Han hänvisar då till de skolbyggen som är aktuella.

– Vi satsar mer än någonsin, och det känns bra.

Orsaken till raset borde klarna senare den här veckan. Hela skolan är stängd, och staden uppger att elever, studerande och vårdnadshavare informeras via Wilma.