Inomhusluftproblemen i Haddom skola väcker debatt – konspirationsteorier ropar sabotage

Golvkonstruktionerna i Haddom skola ska nu undersökas närmare. Gruset i källaren har väckt diskussion. Bild: Peik Henrichson

Problem med inomhusluften gjorde att Haddom skolas elever snabbt flyttades till baracker. I en egendomlig diskussionstråd i sociala medier beskylls Lovisa stad för att avsiktligt skapa problem i Haddom skola för att få ett svepskäl att sedan lägga ner hela skolan.

Konspirationsteorin verkar ändå inte få stöd i verkligheten. I december 2019 beslutade Lovisa fullmäktige att rädda Haddom skola som ursprungligen fanns med i stadens åtstramningsprogram. Räddningsakt...