Inneluften ska bli bättre i Vårvindens daghem

Saneringsarbetena påbörjas på måndag i daghemmet i Vårberga i Borgå.

Arbetena beräknas ta två månader och daghemsbarnen behöver inte flytta bort under tiden.

– Vi sanerar ett rum i taget, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Daghemmets sal och smågruppsutrymmena används under saneringen som ersättande lokaler.

– Barngrupperna ska också vistas mycket utomhus under de två månaderna som arbetena pågår, säger tf daghemsföreståndare Säde Siljamo.

Undersökningar har visat att genomföringarna inte är rätt gjorda och att det finns springor mellan golv och väggar. De här ska nu tätas. Dessutom förnyas en del ytmaterial och ventilationen repareras.

– Problemen med inomhusluften kommer att avhjälpas med rätt så små åtgärder, säger Boström.