Inkomstskatten på samma nivå i Sibbo

Kommunstyrelsen i Sibbo behandlade inkomstskatten och fastighetsskatteprocenterna för nästa år under sitt möte på måndagen.

Det är kommunfullmäktige som den 13 november slutligen avgör på vilken nivå de här skatterna ska ligga.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att inkomstskatten ska ligga på 19,25 procent, det vill säga på samma nivå som i år. Den allmänna fastighetsskatteprocenten föreslås stiga från 1,0 procent till 1,03 procent. Styrelsen föreslår att det inte sker några förändringar när det gäller fastighetsskatteprocenten för byggnader som används för stadigvarande boende eller fastighetsskatteprocenten för byggnader som används för annat boende. De ska även nästa år ligga på 0,5 respektive 1,1 procent.