Initiativ för högre löner sprids som en löpeld

Möjlighet att påverka. Invånarinitiativ kan undertecknas på adressen invanarinitiativ.fi. Till skillnad från medborgarinitiativen finns det för invånarinitiativens del ingen tidsgräns för hur snabbt tillräckligt många underskrifter måste samlas in Bild: Skärmdump

Barnträdgårdslärare i snart trettio kommuner har lagt fram invånarinitiativ för att höja lönerna i branschen. Bland dem finns Lovisa, Borgå och Sibbo.

Vågen av initiativ har fått sin början inom Facebookgruppen Ei Leikkirahaa (sv. Inga leksakspengar), med över 14 000 medlemmar, som kämpar för att barnträdgårdslärarna ska få högre löner. Där gick man under slutet av mars in för att föra upp frågan på agendan genom att starta invånarinitiativ i så många kommuner som möjligt. I initiativet, som ser likadant ut i alla kommuner och som lämnas in av aktiva kommuninvånare, krävs att barnträdgårdslärarna ska få en grundlön på 3 000 euro i månaden.

I Lovisa är barnträdgårdsläraren Pia Savolainen tillsammans med en kollega ansvarsperson för namninsamlingen.

– Vi tyckte att det är viktigt att även Lovisa finns med bland kommunerna där det här invånarinitiativet läggs fram. Arbetarna på socialsidan i allmänhet ligger i en verklig lönegrop, och trots de långa studierna och det ansvarsfulla arbetet har barnträdgårdslärarna en grundlön på 2 300 euro.

Hon är väl medveten om att löneförhöjningen som krävs i initiativet är rikligt tilltagen men säger att det fram för allt är viktigt att missförhållandet lyfts upp.

– Om man jämför våra löner med andra yrken som kräver lika långa universitetsstudier och mansdominerade yrken som ingenjörer så ligger vi långt efter. Kraven som ställs på barnträdgårdslärarna är höga och förändringar i lagstiftningen har gjort att de stigit ytterligare utan att det syns i lönerna.

Enligt kommunallagen bör en kommun ta upp ett initiativ till behandling inom sex månader om minst två procent av invånarna undertecknat det. För initiativtagarna i de östnyländska kommunerna ligger den här gränsen ännu långt borta. Vid 16-tiden på tisdagen hade 70 personer undertecknat initiativet i Borgå, 38 i Sibbo och 17 i Lovisa.

– Det ser ju inte så bra ut, men vi vill pröva hur det går. Vi barnträdgårdslärare anser att vi gör ett värdefullt arbete och det vi i alla fall hoppas åstadkomma med initiativet är att folk blir medvetna om lönefrågan, säger Savolainen.

Invånarinitiativen för de olika kommunerna kan undertecknas på adressen invanarinitiativ.fi. Namninsamlingarna pågår tillsvidare.