Inget serviceboende trots läkares förordande

SISTA LÖSNINGEN. Då stadens arbetsgrupp tar ställning till vilken service en klient behöver övervägs olika alternativ såsom fler hemvårdsbesök, dagverksamhet eller intervallvård. Om de här alternativen inte anses vara tillräckliga kan en plats på ett servicehus beviljas. Bild: Kristoffer Åberg

– Hur är det möjligt att staden grundar sina beslut på direkta lögner, frågar den upprörda kvinnan när hon tar kontakt med tidningen Östnyland.

Vad ärendet handlar om är hur processen går till och vilka kriterier som ställs då staden beviljar platser för äldre personer på serviceboenden. Eller snarare inte beviljar.

Det var i februari som kvinnan skickade in en ansökan om att hennes 94-åriga mamma, som fortfarande bor i sitt hem på landsbygden, skulle få en plats på ett servicehus och det nekande svaret kom under förra veckan.

Att beslutet var nekande var i sig en överraskning, bland annat för att hemsjukvårdens läkare förordat en plats på ett servicehus.

– Min mamma har drabbats av flera urinvägsinfektioner och då har resan gått via Borgå sjukhus och vårdavdelningen i Näse och tillbaka hem. Senast sade hemsjukvårdens läkare år mig att mamma kan leva ännu i många men att hon borde få en lämpligare bostad. Tydligen har staden inte beaktat hans förordande.

Klarar sig inte hemma

Det som upprör kvinnan mest är ändå motiveringarna till det avvisande beslutet. De har enligt henne inget med verkligheten att göra och hon undrar hur staden kommit till de här slutsatserna.

Det står att den sökande uträttar självständigt sina ärenden och använder servicelinjen för att ta sig till stan. Det här stämde kanske för fem år sedan men nu är sanningen den att hon bara kan ta ett par steg utan rollator.

– Det står att den sökande uträttar självständigt sina ärenden och använder servicelinjen för att ta sig till stan. Det här stämde kanske för fem år sedan men nu är sanningen den att hon bara kan ta ett par steg utan rollator, säger kvinna och skrattar uppgivet.

Så vitt hon vet har ingen från stadens sida ens intervjuat mamman, det hela verkar handla om ett skrivbordsbeslut.

– Om hon har intervjuats har ingen i alla fall berättat det för mig. Mamma talar inte finska men förstår en del ord. Så om någon intervjuat henne på finska kan det hända att hon suttit och nickat trots att hon inte helt insett vad det handlat om. Då jag försökt fråga mamma om saken har hon bara vänt bort huvudet, hon har inte förmågan att tala om saker hon tycker är svåra.

Kvinnan anser att det skulle vara ytterst viktigt att mamman fick en plats på ett servicehem. Hon klarar helt enkelt inte längre av att bo hemma.

– Hemvården besöker henne tre gånger per dag och min man och jag tre–fyra gånger. Men det är inte tillräckligt, och när något händer är det vi som får rycka ut. För ett par veckor sedan skulle hon föra ett mjölkpaket till kylskåpet med sin rollator. Hon ramlade och föll baklänges. Hon kom inte upp utan låg där på golvet nedstänkt av mjölk. Till all lycka har hon sin larmknapp och när vi kom för att hjälpa sade hon att "nu klarar jag nog mig inte längre".

Överklagar beslutet

Beslutet om en äldre person ska få plats på ett serviceboende tas av stadens mångprofessionella SAP-grupp. Kvinnan säger att hon kommer att överklaga det nekande beslutet.

– Jag överklagar eftersom jag tycker att beslutet är helt felaktigt. Jag tror att det faktum att jag bor granne till min mamma spelat en viktig roll, staden överför mycket ansvar på mig trots att jag inte är mammas närståendevårdare.

Jag överklagar eftersom jag tycker att beslutet är helt felaktigt.

I sitt beslut rekommenderar SAP-gruppen att mamman beviljas så kallad kortvård för att avlasta dottern. Kvinnan tycker inte det är någon idé med tanke på mammans välmående.

– Om hon skulle vara intagen till exempel en vecka per månad skulle hon bara bli förvirrad. Då hon fått vård på sjukhuset har det varit så påfrestande för henne att hon trott att det fortfarande är 1920-talet. Hon skulle behöva en serviceplats där hon får bo i lugn och ro. På ett servicehem skulle hon också ha mer sällskap och kunna delta i aktiviteter. Det skulle vara mycket bättre än att bo ensam på landsbygden.

Mer läsning