Inget beslut om Svenska församlingshemmet

Gemensamma kyrkorådet vill att slutrapporten om uppdateringen av Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi bereds på nytt.

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde i torsdags. Ett av kvällens viktigaste ärenden var att behandla den uppdaterade fastighetsstrategin. Kyrkorådet ansåg ändå att slutrapporten bör beredas på nytt och återremitterade ärendet.

Till de fastigheter som föreslås säljas hör till exempel Svenska församlingshemmet. Ingolf Lindén, vice ordförande gemensamma kyrkofullmäktige, sade i en tidigare intervju att styrgruppen för fastighetsstrategin inte beaktade vare sig kyrkoherdens eller hans invändningar utan fogade Svenska församlingshemmet till listan över försäljningsobjekt.

Mer läsning