Inget beslut om Inveons framtid

VILKET HÅLL? Det råder oenighet inom samkommunen om hur Inveons framtid ska bli. Bild: Kristoffer Åberg

Det blir återremittering av förslaget om fusion av Inveon och Prakticum.

Det var meningen att samkommunstämman för yrkesutbildning i Östra Nyland på tisdagseftermiddagen skulle dra upp framtidsplanerna för Inveon. Nu har ändå medlemmarna i stämman både från Borgå och från Sibbo fått i uppdrag att se till att ärendet återremitteras för ny beredning.

Stadsstyrelsen i Lovisa har däremot meddelat sina medlemmar i stämman att de ska arbeta för de riktlinjer som staden drog upp redan för ett år sedan. Det betyder att de administrativa lösningarna ska göras på språklig grund. En enspråkigt svensk lösning ger bara ett alternativ, att Inveon går samman med Prakticum. För ett år sedan ville stadsstyrelsen i Lovisa endast acceptera samkommunmodellen, nu kan man tänka sig också aktiebolagsmodellen.

För egen del tycker jag att vilken samarbetspart vi än väljer kan vi i vårt avtal komma överens om viktiga frågor.

Borgå och Sibbo bestämmer

Lovisas åsikt väger inte tillräckligt tungt. Medlemmarna från Borgå och Sibbo får en majoritet bakom remisskravet.

– Det här är ju en knepig situation, säger Thérèse Meriheinä, SFP, som representerar Lovisa i Inveons stämma. Verksamheten lider när vi inte får ett beslut i organisationsfrågan.

– För egen del tycker jag att vilken samarbetspart vi än väljer kan vi i vårt avtal komma överens om viktiga frågor. Om vi ingår ett avtal med Prakticum avtalar vi om vilka utbildningslinjer som måste hållas i Östnyland. Sluter vi ett avtal med Point College handlar det om att betona att undervisningen måste gå på svenska.

I Borgå stads utlåtande står att stadens centrala mål är att få till stånd en anordnarstruktur som på bästa möjliga sätt tryggar helheten för yrkesutbildningen i regionen.

Inveons styrelseordförande Magnus Björklund konstaterar att han inte har kopplats in i diskussionerna om den östnyländska helhetslösningen.