Inget av alternativen dög för Nickby hjärta

BESLUT. Bägge sektioner röstade emot en utvidning av Nickby hjärta. Bild: Erika Lindström

Utbildningssektionerna röstade på måndagen om hur utvidgningen av Nickby hjärta ska skötas. Av de fyra alternativen dög inget.

Planerna på att utvidga Nickby hjärta tog en ny vändning i går när bägge utbildningssektionerna skulle välja ett av de fyra alternativen. Tanken var att föreslå ett av fyra sätt att gå vidare för att ge utrymme för den ökning i elevantalet som väntas äga rum i Nickby. Såväl finska som svenska sektionen kom ändå med egna utlåtanden efter omröstning, och resultatet var att man måste hitta andra lösningar.

Således röstade man emot en utvidgning av Nickby hjärta.

Glöm enhetsskolan

Svenska utbildningssektionens ordförande Antti Skogster kom med motförslaget i svenska sektionen. Förslaget vann med rösterna 4-0 och en tom röst.

– Det byggde på enkätresultatet där "annat alternativ" fick 34 procent av rösterna. Sektionen anser att enkätresultatet tar ställning mot en flytt av Kyrkoby skola och Sibbo gymnasium och att man måste hitta ett annat alternativ. Tanken på en svensk enhetsskola måste glömmas tills vidare, säger Skogster.

Antti Skogster ser andra lösningar i stället för en utvidgning av Nickby hjärta. I deras förslag utvidgar man bara gymnastiksalen och bygger extra utrymme ovanfrö omklädningsutrymmena.

– Dessutom har vi Wessman som renoveras och tas i bruk, plus Lukkarin koulu. Ovanför omklädningsrymmen kunde vi få plats för 60 eller 70 elever. Det är klart att man måste flytta planeringen av Nickby hjärta två till annat ställe.

Lyssna på invånarna

Också finska sektionen kom fram till ungefär slutsatser, även om omröstningen där inte blev lika tydlig med rösterna 3-2. Finska sektionens ordförande Maarit Rope säger att man där inte är emot en enhetsskola som så, men att man ville ta kommuninvånarnas åsikter i beaktande. Också de slog fast att man bara behöver utvidga gymnastiksalen.

– Det behövs mer utrymme på finska sidan, eftersom tillväxten sker inom den språkgruppen. Vi anser att det behövs fler närskolor, och då finska. Trycket är inte lika stort på svenska sidan.

De två sektionernas beslut är snarlika, något som delvis beror på att man diskuterat saken på förhand. Rope säger att det är naturligt och nödvändigt.

– Det är klart att vi diskuterar saker. Det är lättare att driva igenom saker med enhälliga beslut.

Frågan kommer snart upp i bildningsutskottet till nästa, vilket innebär att man då tar ställning till de bägge sektionernas beslut.