Ingen vill riskera sjukhuset

Finns viljan att trygga Borgå sjukhus framtid också om det kräver eftergifter av det kommande landskapet?

Borgå stads utredning om grundandet av ett samföretag tillsammans med en privat aktör är en stor och på många sätt komplicerad utredning. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts vd Aki Lindén uttrycker i ett brev till beslutsfattarna sin oro för Borgå sjukhus framtid. Lindéns oro hänför sig till den pågående utredningen.

Det är oerhört viktigt att man i den fortsatta beredningen, och även i alla andra beslut som fattas i hela regionen, beaktar Borgå sjukhus framtid. Inget av våra egna beslut får äventyra Borgå sjukhus framtid, det är alldeles solklart. Under den långa processen i försöket att rädda förlossningsavdelningen stod hela regionen bakom vårt sjukhus. Inget har förändrats i den politiska viljan i regionen efter detta.

Det som har förändrats är att lagförslaget om valfriheten kommer att förändra också den specialiserade sjukvårdens villkor i och med att en överraskande stor del av den specialiserade sjukvården omfattas av valfriheten. Därför är det nu viktigt att vi i alla beslut säkerställer Borgå sjukhus framtid där vi som kommuner kan. I fråga om utredningen om ett eventuellt samföretag är det nödvändigt att ta in formuleringar som tryggar Borgå sjukhus framtid. Den politiska behandlingen i fullmäktige omfattar bara en aftonskola tills vidare.

Det är också viktigt att Lindén och ledningen för HNS presenterar sin vision för Borgå sjukhus framtid i ett läge där både lagstiftning och valfrihet hotar sjukhusets framtid. Vad vill man med Borgå sjukhus? Finns viljan att trygga Borgå sjukhus framtid också om det kräver eftergifter av det kommande landskapet?

Mikaela Nylander riksdagsledamot (SFP), stadsfullmäktiges ordförande, Borgå

Mer läsning