Ingen vill köra till Svartholm

Utflyktsmål. Fästningen på Svartholm är ett populärt utflyktsmål. I år ser det ut som om intresserade får ordna skjutsen till holmen själva. Bild: Ksf/ARKIV

Sommarsäsongen håller på att köra i gång allvar och som det ser ut nu finns ingen reguljärtrafik från Lovisa till Svartholm i sommar. Lovisa stad har inte fått en enda anbud på att sköta båttrafiken till fästningsön.

Trots att Lovisa stad har upphandlat reguljärtrafiken till Svartholm två gånger har ingen trafikant visat intresse. När tiden för att lämna in sitt anbud i den första omgången gick ut 27 februari hade inget anbud lämnats in, och lika illa var det när tiden gick ut för den andra omgången av upphandlingen i tisdags.

– Det kom inget anbud, men vi ger inte upp. Vi fortsätter nu processen genom att direkt kontakta alla vi kan tänka oss att skulle kunna sköta trafiken, säger turistsekreterare Lilian Järvinen vid Lovisa stad.

Järvinen utgår från att bristen på intresse för att ta hand om regelbundna turer mellan hamnen i Lovisa och Svartholm dels beror på att det inte finns så många lämpliga fartyg och dels på att det inte är så mycket ekonomi i att sköta de reguljära turerna.

– Sommarsäsongen är kort och båtägarna försöker få så stor avkastning som möjligt.

I den första offertrundan angavs det högsta pris Lovisa stad är beredd att betala per sommar. Det var 12 000 euro. I den andra rundan fanns inget högsta pris, men trots det nappade alltså ingen trafikant.

Program som planerat

Det planerade programmet på Svartholm kommer att förverkligas oberoende av om staden hittar någon som sköter den reguljära trafiken eller inte. Lilian Järvinen befarar att loppet är kört, fastän turistbyrån gör sitt yttersta för att ännu ordna allmänna båtturer till holmen.

– Vi hoppas att vi åtminstone kan ordna några reguljära turer. Ett alternativ är att ordna båttrafik till holmen på beställning.

Forststyrelsen gjorde en undersökning 2014 och den påvisar att de flesta som kommer till Svartholm kommer med egen båt.

– Om det går så att vi inte hittar någon trafikant så får den här sommaren visa hur det påverkar besökarantalet, säger hon.

Också i år ordnas barnäventyr på Svartholm. Från och med 14 juni och fram till 13 augusti kan man uppleva Svartholms bortglömda mysterium onsdagar till söndagar, klockan 13 på svenska. Det ordnas också guidade rundvandringar på Svartholm, och utställningen Soldaternas, fångarnas och turisternas ö är öppen onsdagar till söndagar från 14 juni till 13 augusti.

På www.visitlovisa.fi finns mera information om programmet och hur man kan ta sig ut till fästningen.

Byggande av fästningen på Svartholm påbörjades 1748.

1808 belägras den av Ryssland. Under Krimkriget på 1850- talet sprängdes fästningen sönder.

Under åren 2014–2016 använde i medeltal 1 700 personer per sommar båtförbindelsen till Svartholm. Av dessa var i genomsnitt 300 barn.

I fjol somras kostade en tur och retur biljett 18 euro för vuxna och 9 euro för barn.

Mer läsning