Ingen vanlig postutdelning under sommarfredagar

POSTEN PERMITTERAR. De postanställda får allt kortare arbetsdagar och allt färre arbetsdagar per vecka. Bild: Kristoffer Åberg

Dagstidningarna som delas med dagsposten kommer att delas ut också på fredagar i sommar, men all annan fredagspost får vänta till måndag. Anställda vid posten i Borgå har redan fått besked om permittering, ändå inleds samarbetsförhandlingarna först på tisdag.

– Situationen för de postanställda är verkligen bekymmersam, säger huvudförtroendeman Piia Willberg. Just nu pågår en samarbetsförhandling som berör de anställda i bland annat Liljendal, Lovisa, Sibbo...