Ingen valdes till tillfällig kommunsekreterare i Sibbo

Tjänsten som kommunsekreterare i Sibbo skulle besättas på viss tid när nuvarande kommunsekreteraren Peter Stenvall går i pension. Tjänsten kommer ändå att skötas internt tills kommunens nya strategi är klar.