Ingen valdes till tillfällig kommunsekreterare i Sibbo

Tjänsten som kommunsekreterare i Sibbo skulle besättas på viss tid när nuvarande kommunsekreteraren Peter Stenvall går i pension. Tjänsten kommer ändå att skötas internt tills kommunens nya strategi är klar.

Sex personer ville bli visstidsanställd kommunsekreterare i Sibbo, men ingen av de sökande valdes. I stället sköts tjänsten internt av specialplanerare Rita Lönnroth tills den lediganslås på nytt. Långvariga kommunsekreteraren Peter Stenvall går i pension i slutet av oktober.

– På grund av att tjänsten var ledigförklarad för viss tid fick vi ingen sökande som var tillräckligt kompetent och som behärskar båda inhemska språken tillräckligt bra. Jag tror att vi kommer att hitta den rätta när vi lediganslår tjänsten på nytt, som fast anställning, säger ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo.

Orsaken till att tjänsten skulle besättas för viss tid, 4-6 månader, är att arbetsbeskrivningen för kommunsekreterartjänsten ska diskuteras. Det görs i samband med att den nya strategin för kommunen utarbetas. Arbetet har redan börjat.