Ingen trafikarbetsgrupp

Bildningsnämnden i Borgå har godkänt principerna för skolskjuts inom förskole- och grundläggande undervisning, efter omröstning 7-3.

Nämndemedlemmen Marianne Korpi, SDP, understödd av Markus Hammarström, SDP, föreslog att de farliga skolvägarna i staden borde granskas av en speciell arbetsgrupp, bestående av representanter för bildning, småbarnsfostran, väghållare, polisen och logistikenheten. Arbetsgruppen skulle omvärdera vägarna minst en gång per läsår.

Förslaget om en vägarbetsgrupp röstades ner av alla utom SDP:s ledamöter.