Ingen parkering vid pumpstationen

RUSKIS. Den som vill se på fåglar eller kossor får i fortsättningen parkera litet längre bort. Arkivbild: Kristoffer Åberg. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå vatten förnyar Pellingevägens och Kokonvägens pumpstationer.

Alla som rör sig i närheten av arbetsplatsområdena ombeds iaktta försiktighet. Områdena, vid Tarkisvägen, och vid korsningen av Kokonvägen och Uddasvägen, kommer att stängslas in.

Det här leder till att pumpstationens gård vid Tarkisvägen inte längre kan användas som parkeringsplats av allmänheten.

De som besöker fågeltornet i Ruskis och de som stannar för att ta sig en närmare titt på highland-boskapen som betar där i närheten brukar ofta parkera på pumpstationens gård.

När arbetsplatsområdet nu stängslas in finns närmaste parkeringsplats vid Humlavägens och Rönnvägens korsning. De som vill använda träspången får följa de vägvisare som sätts upp och som leder förbi arbetsplatsen.

Pumpstationerna ska förnyas och som huvudentreprenör fungerar Skanska Infra Oy. Byggandet inleddes i mars och beräknas vara färdigt före årets slut.