Ingen ny svensk skola i Tolkis?

TOLKIS SKOLA UNDER DE KOMMANDE ÅREN. Det ser ut som om Tolkis skola skulle införlivas i den Västra enhetsskolan. Bild: Kristoffer Åberg

På torsdag ska både bildningsnämnden och de två utbildningssektionerna behandla ett utlåtande om livscykelprojektet i Tolkis.

Det lutar nu åt att Tolkis skola och Gammelbacka skola inte alls ska få en ny, egen skolbyggnad i Tolkis, utan i stället bli delar av den nya Västra enhetsskolan, som enligt dagens planer kan stå färdig tidigast 2019.

I stället skulle den finska skolan i Tolkis kunna få nya lokaler i det så kallade livscykelprojektet i Tolkis.

Turerna kring nybygget har gått via en svensk skola, med svenskt daghem, i den nya Tolkisbyggnaden, till svensk skola och finsk skola i samma byggnad och nu alltså bara en finsk skola.

Vad än nämnden beslutar, kanske i juni, kommer avgörandet att tas först när styrelse och fullmäktige drar upp riktlinjerna för skol- och daghemsnät, i september.

Senare den här veckan väntas en utredning av kostnaderna för de olika alternativen för skolbyggnaden i Tolkis.