Ingen lyssnade på befolkningens åsikt

LYSSNA PÅ BEFOLKNINGEN. Det viktigaste är att Ebbo åldringshem inte skrotas, tycker Carita och Harry Wilkman. Bild: Kristoffer Åberg

Carita och Harry Wilkman hörde till de 1 352 Borgåbor som undertecknade adressen om att bevara Ebbo åldringshem och att bevara Apollo, avdelningen för intervallvård, i Ebbo.

– Mitt huvudbudskap är, skrota inte Ebbo, säger kommunalrådet Harry Wilkman.

– Jag förstår att man inte kan upprätthålla hela den stora anläggningen bara för intervallvård, men det finns säkert användning för huset inom äldrevården, i stadens regi. Huvudsaken är att man hittar en vettig användning och inte river huset.

Den sociala samvaron tycks fungera mycket bättre på Ebbo.

Harry och hans fru Carita Wilkman bor i Grännäs. De har följt med utvecklingen inom stadens äldrevård under en längre tid, också på ett rent praktiskt plan eftersom många av deras gamla vänner har varit intagna på olika serviceenheter under åren.

Välbyggt tegelhus

Och Ebbo har fördelar jämfört med de allra nyaste servicehemmen.

– Den sociala samvaron tycks fungera mycket bättre på Ebbo, säger Carita Wilkman.

Harry Wilkman var kommunal beslutsfattare när det som då kallades ålderdomshemmet i Ebbo byggdes på 1970-talet, av Borgå landskommun.

– Det var arkitekt Aarne Launos som ritade huset och den uppfyllde alla krav som man, på den tiden, ställde på ett hem för äldrevård.

– Det är ett gediget bygge, ett välbyggt tegelhus.

Då var de äldres andel av den totala befolkningen mycket mindre än den är i dag. I dag bygger man en del nya servicehem, men de flesta ska bara ersättare tidigare vårdinrättningar. Servicehuset i Majberget tog emot åldringarna från Ebbo och det servicehem som nu planeras på Svalåkern i Pepot ska ersätta avdelningen Syren vid Johannisberg.

Gränsen kommer emot

Resten, det vill säga de flesta äldre i dag ska klara sig hemma, med hjälp av hemvård, allt enligt stadens planer.

– Se på mig, säger Harry Wilkman. Att jag kan bo kvar hemma står på tre viktiga ben. Jag får en god hemsjukvård och vi kan beställa våra inköp från bybutiken i Gäddrag, som också sköter om hemtransporten. Det viktigaste är ändå att Carita orkar ta hand om både mig och hushållet.

– Men någon gång kommer säkert gränsen emot, konstaterar Carita.

– Och det är inte roligt, det man hör om hur en del äldre som är sängbundna hemma får klara sig med att hemvårdarna tittar in tre gånger per dygn, och att de alltid har så bråttom, säger hon.

– Rent allmänt fungerar social- och hälsovården bra i Borgå, tycker Harry Wilkman. Men jag tycker att de som bestämmer borde ta mer hänsyn till befolkningens åsikter.

EN KLIPPA. Utan Carita skulle jag inte kunna bo kvar hemma, säger Harry Wilkman. Bild: Kristoffer Åberg

Diskuterades i nämnden

Och här kommer vi fram till namnadressen om att bevara Ebbo och intervallenheten Apollo. Adressen samlade över 1 300 namn på en kort tid, under tre veckor i våras. Harry och Carita Wilkman skrev också på.

Nu undrar de vad som hände med adressen. Det gör också andra.

Namnlistorna överläts den 12 april till fullmäktigeordförande och till alla gruppordföranden i Borgåfullmäktige.

– Jag lämnade in namnlistorna redan samma kväll till stadshusets kansli och vet inte vad som hänt sedan dess, säger fullmäktigeordförande Mikaela Nylander. Men kanske den nya stadsstyrelsen ska ta hand om adressen?

Jaakko Jalonen blir ordförande för nya stadsstyrelsen.

– Social- och hälsovårdsnämnden kommer officiellt att anteckna adressen till kännedom vid sitt möte i augusti, säger Jalonen.

I klartext betyder det att adressen inte leder till några som helst åtgärder.

När social- och hälsovårdsnämnden den 27 april slog fast att intervallvården vid Apollo ska flyttas från Ebbo fanns namnlistan inte med som en bilaga till nämnden.

Jalonen håller med om att det rätta skulle ha varit att officiellt ta med adressen till aprilmötet.

– Men adressens innehåll hade diskuterats i nämnden, beslutsfattarna kände till adressen.

Rättelseyrkan

De aktiva bakom namninsamlingen vill inte ge upp.

En rättelseyrkan över nämndbeslutet att stänga Ebbo som äldrevårdsenhet har lämnats in.

Där påpekas bland annat att verksamheten vid Apollo är mycket viktig. Social- och hälsovårdsnämndens beslut saknar en human aspekt och fokuserar helt på ekonomi. Enligt god förvaltningssed borde den namnadress som har överlåtits till staden ha beaktats i beslutsprocessen, står det i rättelseyrkan.

Rättelseyrkan kommer att behandlas av social- och hälsovårdsnämnden, också i augusti.

Social- och hälsovårdsnämnden kommer officiellt att anteckna adressen till kännedom vid sitt möte i augusti

Ungdomar passar in

Ett av argumenten för nämnden att överge Ebbo som äldrevårdsenhet var att fastigheten inte är utrymningssäker.

I protokollet från den senaste brandgranskningen, 18 april i år, sägs det att hela fastigheten har automatiskt brandlarm, men att det finns brister i utrymningstryggheten. I övrigt konstaterades att brandsäkerheten är rimligt god.

Enligt nya regler krävs ändå att alla fastigheter som används för åldringsvård har sprinklersystem.

Det gäller tydligen inte för yngre övernattare, eftersom bildningsnämnden nu planerar att all lägerverksamhet som tidigare har skett i Övik ska flyttas över till Ebbohemmet medan Övik lägergård renoveras. Det innebär en ganska flitig användning av Ebbo. Under 2016 användes byggnaderna i Övik i 243 dygn och antalet personer som övernattade i byggnaderna var sammanlagt 3 737, varav ungefär 80 procent var ungdomar.

Mer läsning