Ingen kostnadsfri dagvård i Sibbo eller i Borgå

KOMMUNAL DAGVÅRD. Arkivbild.Bild: Harriet Bruce

Varken Sibbo eller Borgå går med i regeringens experiment.

Regeringen har anslagit 5 miljoner euro för kommuner som under nästa läsår vill gå med i ett experiment med kostnadsfri dagvård i 20 veckotimmar för femåringar.

Både bildningsnämnden i Borgå och bildningsutskottet i Sibbo behandlade frågan på tisdagskvällen.

I Borgå föreslog Markus Hammarström, SDP, understödd av Marianne Korpi, SDP, att Borgå söker specialunderstöd för experimentet. Vid omröstningen förlorade Hammarströms förslag med 3-8.

Inget Sibbointresse

I Sibbo stödde bildningsutskottet enhälligt beredningens förslag att inte anmäla intresse för experimentet.

– Tidtabellen för ansökan är mycket stram, säger bildningsdirektör Kurt Torsell i Sibbo. Dessutom förundrar vi oss över regeringens strama anslagsnivå. Bara i Sibbo, med drygt 20 000 invånare, får vi in 2 miljoner euro på årsnivå i dagvårdsavgifter. Jämför det med statens anslag för experimentet på fem miljoner euro.

– Ur direktiven framgår att regeringen främst vill experimentera i kommuner där bara en liten andel av barnen redan nu anlitar kommunal dagvård och där föräldrarna har en låg utbildningsnivå och inkomstgrad. Sibbo stämmer inte in på den här klassificeringen.