Ingen karta ännu över postens vita områden

UTDELNING DRAS IN. Det är troligen glesbygden i Nyland som blir utan morgontidning när posten säger upp utdelare. Bild: Cata Portin

Posten säger upp tidningsutdelare och slutar med morgonutdelning på glesbygdsområden, men vill ännu inte berätta var.

På onsdagen blev det klart att posten kommer att säga upp 232 morgonutdelare i Nyland. Posten fortsätter med morgonutdelning som tidigare endast i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och i utvalda delar av resten av Nyland.

Risto Savikko är direktör för postens tidningstjänst. Han vill ännu i det här skedet inte ge ut en karta över vilka orter och områden som inte kommer att ha morgonutdelning, det vill säga dagstidningsutdelning, efter hösten 2016.

– Vi måste först informera de tidningsutdelare som sägs upp. Det kommer vi att göra nästa vecka vid personliga underhandlingar.

Savikko framhåller att posten också ännu förhandlar med de enskilda tidningshusen.

Vad vi vet finns det inte ens några finländska veckotidningar som har sin utgivningsdag på tisdagar.

Enligt Savikko gav experimentet positiva resultat.

Enligt en artikel i Borgåbladet den 29.12.2010 var alla kunder ändå inte så nöjda. Dessutom bedömde kunderna att experimentet måste ha varit rätt så resurskrävande för Itella eftersom all post måste sprättas upp och skannas, innan den sedan förseglades igen i väntan på utdelning.

Mer läsning