Ingen jättenota för fuktskadat golv

TAK TILL GOLV. När renoveringen av Aurorahallen är klar har man förnyat takkonstruktionerna, ytterväggarna och golvet. Bild: Kristoffer Åberg

Då man nu upptäckt problem i Aurorahallens tak, väggar och golv finns det folk som undrar om det inte hade varit bättre att riva hela rasket och bygga nytt. Lokalitetsdirektör Börje Boström säger ändå att kostnaderna för renoveringen, även efter de nya fynden, blir mycket lägre än för ett nybygge.

På torsdagen publicerade Borgå stad ett pressmeddelande om att man hittat fuktskador i Aurorahallens golv. Lokalitetsdirektör Börje Boström säger till Östnyland att fukten verkar ha två olika ursprung.

– I tvättrummen ser det ut som att vatten läckt in i konstruktionerna genom sprickor i golvmattan. Fukten under mattan i själva hallen tror vi handlar om gammal byggnadsfukt, det vill säga att golvet inte fått torka tillräckligt i byggnadsskedet. Det är alltså vår teori men saken ska utredas närmare under hösten. Det är viktigt att vi känner till ursprunget till fukten innan reparationsarbetena börjar.

Just nu pågår installationerna av nya väggelement som måste beställas efter att det visade sig att Aurorahallens ytterväggar var fuktskadade. Planen är ändå att hallen kan öppnas i mitten av november. Golvet tar man itu med efter att träningssäsongen är slut på våren.

Boström tror inte fuktskadorna ska medföra några hälsorisker för dem som använder hallen.

– När limmet faller sönder kan organiska ämnen komma ut i luften, men vi anser att det inte medför några sådana risker som skulle motivera att hålla hallen stängd.

De extra kostnader som golvreparationerna medför tror Boström inte blir så stora.

– Redan från början hade vi budgeterat för att byta ut mattan i hallen eftersom den gamla var sliten. Vi hade tänkt lägga den nya mattan ovanpå den gamla men det kan vi inte göra nu. I stället måste den gamla mattan tas bort och golvet måste torkas och slipas för att avlägsna limrester. Men eftersom det finns golvvärme i hela hallen torde golvet torka snabbt när den gamla mattan avlägsnas.

Boström uppskattar att golvreparationerna inte kommer att kosta mer än kring tiotusen euro.

Grunden undersöks

Det var i slutet av 2016 som man upptäckte att såväl Aurorahallen som Ungdomsishallen invid hade en problematisk takkonstruktion. Totalkostnaden för att förnya takkonstruktionerna i de båda hallarna väntades bli 1,6 miljoner euro. Men då man upptäckte fukt i Aurorahallens ytterväggar steg kostnaderna enligt Boström med 300 000 euro och inte heller projektet med Ungdomsishallen har gått helt enligt planerna.

Nu ska man utreda hur det står till med hallens grund vilket enligt Boström är en åtgärd som går lös på kring 100 000 euro. Enligt honom handlar det mest om att man vill utesluta framtida problem.

– Ungdomsishallen står på pålar och dessvärre har ritningarna över pålningsarbetet inte bevarats för eftervärlden. Vi vill försäkra oss att allt är i skick. För Aurorahallens del finns inga liknande frågetecken eftersom den är bygd på grus.

De stigande kostnaderna har väckt frågan om det ändå inte hade varit bättre att satsa på nybyggen i stället för att reparera de gamla hallarna.

Boström påminner om att det var ett alternativ som faktiskt utreddes i ett tidigare skede.

– Först bad vi om anbud för att reparera hallarna genom att svetsa fast förstärkningar på de gamla takkonstruktionerna. Då fick vi inga anbud, vilket enligt mig beror på att högkonjunkturen inom byggsektorn gör att bolagen inte är så intresserade av udda projekt. Efter det här utredde vi faktiskt vad helt nya hallar skulle kosta och det handlade om verkligt stora summor.

När man på nytt bad om anbud för att reparera taken, nu med den skillnaden att nya takkonstruktioner skulle byggas ovanpå de gamla, var det en entreprenör som tog sig an projektet.

– När arbetet är klart kommer vi att ha två hallar som kan förväntas fungera bra i 20 – 30 år, säger Boström.

Mer läsning