Ingen idé att skriva om räddningsavtalet för att ge Lovisa fördelar, anser man i Borgå

RÄDDNINGSVERKET I ÖSTRA NYLAND. Lovisa och Borgå kan inte komma överens om kostnadsfördelningen. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisa stad vill få en ändring i kostnadsfördelningen för det regionala räddningsväsendet eftersom man anser man att Lovisas andel är alltför stor och kostsam. Det är onödigt att skriva om avtalet så här på tröskeln till den nya landskapsförvaltningen, anser man i Borgå.

Lovisa stad har skickat ett brev till alla räddningsverkets medlemskommuner där staden för fram sina krav på en ny kostnadsfördelning. Lovisa har gjort upp en ny beräkning där befolkningstalet spelar...