Ingen hundpark men nog odlingslotter i Ådalens park

ÅDALEN. Planerna för park- och grönområdena är nu godkända. Bild: Kristoffer Åberg

Planen för Sibbo Ådals park- och grönområden tar hänsyn till det öppna kulturlandskapet och områdets långa historia som jordbruksområde.

Sibbo kommuns tekniska utskott har godkänt Sibbo Ådals plan för park- och grönområden. Det gamla kulturlandskapet utseende och stämning bevaras med hjälp av strandängar och odlingslotter. Parken ska enligt planerna börja byggas 2020.

I Ådalens park planeras också en lekplats, en strandäng, och dessutom motionsrutter längs med åstranden. Lekplatsen får ett landsbygdstema. I parkens östra delar, den så kallade Skattparken planeras ett picknickområde, där man kan spela eller ordna parkgymnastik.

Ingen hundpark

Hundparken har tagits bort från planen eftersom den ritats in alltför nära bosättningen.

I parkens sydvästra del kommer det att finnas odlingslotter i olika storlek. I anslutning till odlingslotterna finns en vattenpost, samt ett ställe för förvaring av trädgårdsverktyg. På andra sidan Nybrovägen byggs en parkeringsplats.

Växtligheten i parken kommer att vara bland annat äppelträd och ekar. Vid den regelbundet översvämmande floden planteras klibbal. Grönområdet alldeles intill ån blir en blommande äng som skyddar både ån och åns havsöringsbestånd.

Mer läsning