Ingen bostadsmässa i Sibbo

BYGGS. Det blir ingen bostadsmässa i Sibbo år 2020 eller 2021, beslutade kommunstyrelsen i tisdags. Bostadsmässan 2017 håller på att byggas upp i S:t Michel. Bild:

Sibbo kommer inte att ansöka om få arrangera bostadsmässa i Tallmo år 2020 eller 2021. Det beslutade kommunstyrelsen i Sibbo tisdags kväll.

Timo Rope tillsammans med femton andra förtroendevalda vill se att Sibbo står värd för det nationella storevenemanget bostadsmässan, asuntomessut. Som man ser det kunde bostadsmässan ge kommunen synlighet, en positiv pr-skjuts. I somras lämnade man in en motion där man förde fram Tallmo som den lämpligaste platsen för bostadsmässan år 2020 eller 2021.

Mässplanerna motiverades bland annat att bostadsmässan kunde hämta upp till 130 000 besökare till Sibbo, den kunde sätta fart på detaljplaneringen i området och mässan kunde dessutom fungera som draghjälp för tillväxten i norra Sibbo.

Kommunstyrelsen i Sibbo ansåg att det inte går att påvisa att det ger positiva ekonomiska effekter att ordna bostadsmässa i Tallmo. Dessutom stöder man sig på markanvändningssektionens utlåtande om att det skulle vara både för dyrt och för tidskrävande att göra de planändringar som krävs inom utsatt tid. Att bygga ut infrastrukturen kostar också och tar tid.

Det är inte första gången som beslutsfattarna i Sibbo tar ställning till bostadsmässofrågan. Redan 2013 utredde man möjligheten att arrangera bostadsmässa i Majvik, men precis som då kom man via utredningar fram till att mässbesökarna inte hämtar intäkter till Sibbo. Erfarenheterna från andra mässtäder att den ekonomiska nyttan till stora delar kommer via köpt service, typ restaurangbesök och övernattningar.

Den typen av service finns inte i Majvik och inte heller i det nu föreslagna Tallmo; det är en av orsakerna till att kommunstyrelsen i Sibbo säger nej till bostadsmässplanerna och antecknar motionen som slutbehandlad.

Årets bostadsmässa ordnas i S:t Michel.

Mer läsning