Inga yngre barn i Nickby hjärta

INGEN ENHETSSKOLA. Bildningsutskottet vill inte placera yngre barn i Nickby hjärta. Bild: Kristoffer Åberg

Bildningsutskottet föreslår i stället att man genast inleder planeringen av en ny finsk skola för klasserna 0-6.

Det har varit armbrytning om vilka skolor och vilka klasser som borde flytta till utvidgningsdelen av Nickby hjärta. I projektplanen, som är godkänd av fullmäktige, räknar man med att skolan ska bli en enhetsskola, med klasserna 0-9.

I dag är Nickby hjärta en skola för klasserna 7-9, för båda språkgrupperna.

Om bildningsutskottet får bestämma kommer Nickby hjärta att förbli en högstadieskola också i framtiden.

Omröstning

Förslaget för utskottet på måndagen var att en helt ny finsk skola, klasserna 0-6, skulle ta plats i utvidgningsdelen. Under mötet kom ändå ett motförslag.

– Bildningsutskottet beslutar att beakta de utlåtanden som har getts av svenska och finska utbildningssektionerna. Inga lågstadiebarn placeras i Nickby hjärta.

– Gymnastiksalen och andra nya utrymmen i anslutning till den ska förverkligas enligt tidtabell, utsträckning och kostnader som man separat kommer överens om. På det här sättet kan utvidgningen också gynna kommunborna och andra skolors gymnastikbehov.

– En ny finsk skola, med klasserna 0-6, ska genast planläggas, planeras och förverkligas.

Bildningsutskottet röstade på måndagen 3-5 och motförslaget fick mest understöd.

Mer läsning