Inga stora investeringar innan reformerna är klara

BEREDSKAP. I avtalet mellan räddningsverket och HNS ska den prehospitala sjukvården förbättras. För att garantera beredskapen i de östra delarna av regionen byggs en ny enhet i Pernå. När den är klar finns en ambulans stationerad där.Bild: Kristoffer Åberg

I väntan på att social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen träder i kraft i början av 2020 avvaktar räddningsverket i östra Nyland. Några större investeringar görs inte utan man går in för att ersätta föråldrat material.