Inga offentliga evenemang i Lovisa – uppmanar invånarna att hålla avstånd till varandra

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Under de följande tre veckorna råder skärpta restriktioner i hela regionen, också i Lovisa. Efter att Regionförvaltningsverket förbjudit fler än tio personer på samma plats inhiberar också Lovisa alla offentliga evenemang. Staden rekommenderar privatpersoner att följa samma linje.

Alla offentliga evenemang är inhiberade fram till 18 december i Lovisa. Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer förutsatt att säkerheten kan garanteras givna anvisningar. Staden rekommenderar att man inte ordnar privata tillställningar för fler än 10 personer under tiden 28.11–18.12. Med privata tillställningar avses även familjesammankomster.

Hobbyverksamheten för vuxna (över 18 år) som ordnas av Lovisa stad avbryts under samma tidsperiod. Lovisa stad rekommenderar att också andra ordnar hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryter verksamheten.

I detta skede stänger Lovisa stad inte några offentliga lokaler, men uppmanar kommuninvånarna att undvika lokaler där det kan uppkomma närkontakt. Sådana är konditionssalar och andra lokaler för motionsverksamhet, som ishallar och simhallar.

Använda munskydd

Lovisa stad rekommenderar att personalen inom den grundläggande utbildningen i årskurs 1–6 använder munskydd. Det gäller också för personalen i de förskolor som har sin verksamhet i skolors lokaler. Den tidigare rekommendationen om att personalen i gymnasiet och årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen ska använda munskydd gäller fortfarande.

Dessutom rekommenderar Lovisa stad fortfarande att eleverna i gymnasiet ska använda munskydd. Denna rekommendation utvidgas nu så att den även gäller eleverna i årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen. Skolan skaffar munskydden till eleverna i årskurs 7–9.

I enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation ska man jobba på distans om det bara är möjligt.

Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset finns på adressen loviisa.fi/sv/koronavirus

Mer läsning