Inga löften om renare åvatten också vintertid

VATTENPROVER. Mikael Henriksson har tagit vattenprov och analyserat bakteriehalterna i Borgå å under åren 2015 till 2018. Bild: Mikael Henriksson

Borgå å kan bli ännu renare. Då krävs det att Lahti Aqua lämnar UV-lampan på också under fyra vintermånader, men det har bolaget inga planer på.

Biologen Mikael Henriksson vid Föreningen vatten och luftvård för Östra Nyland och Borgå å blev mycket överraskad när han jämförde bakteriehalterna i åvattnet under vår och höst från år 2015 med situationen innan Lahti Aqua började använda sig av UV-desinficering av sitt renade avloppsvatten.

– Det här är den största enskilda förbättringen av kvaliteten på vattnet i Borgå å någonsin.

– Borgå ås hygieniska nivå blev mycket bättre och effekterna av åtgärderna i Lahtis märks hela vägen ner till åmynningen, i 90 kilometer.

Under vår och höst, med snabb strömning som gör att det tar bara två till tre dagar för avloppsvattnet att ta sig från Lahtis till Borgå, och i värsta fall under ett istäcke som stänger ute all sol, var vattnet förr ofta mycket bakteriefyllt när det nådde Borgå och åmynningen.

I Lahti Aquas UV-strålade avloppsvatten försvinner 99,99 procent av bakterierna som finns i det vatten som kommer in i reningsprocessen.

Orimattila förorenar

I fjol började reningsverket i Nastola, som leder ut sitt avloppsvatten i Borgå ås sidogren Palojoki, också med UV-bestrålning. Läget blev ännu bättre.

– Avloppsvattnet från Nastola går först ut i ett tre kilometer långt dike, säger Henriksson. Provtagning visar att när diket förenas med Palojoki blir åvattnet renare än tidigare. Det renade avloppsvattnet är alltså renare än åvattnet.

Nu återstår bara en stor förorenare i Borgå å, reningsverket i Orimattila.

– Om vi ännu kunde få också Orimattila att satsa på UV-rening, säger Henriksson.

Orimattila, med sina drygt 15 000 invånare förorenar nu Borgå ås vatten mer än 150 000 invånare i Lahtistrakten.

En annan önskan är att de tre reningsverken uppe i Lahtis skulle UV-rena sitt avloppsvatten också på vintern. Nu står det i miljöloven att reningstiden är den tid när ån används för rekreation. För reningsverken inne i Lahtis innebär det början av april till slutet av november, för Nastola början av maj till slutet av oktober.

Det här leder till att åvattnet ofta är starkt förorenat av bakterier vintertid.

Extra utgift

På Lahti Aqua vill man inte tända UV-lampan på vintern.

– Det blir en extra utgift, säger tekniska direktören Jouni Lillman. Jag har inga exakta uppgifter men det handlar ändå om tusentals euro.

UV-anläggningen inne i Lahtis kostade 2015 två miljoner euro.

Mitt på sommaren har UV-strålningen mindre betydelse.

– Under vanliga somrar är det inte så stor del av tarmbakterierna som tar sig ända ner till åmynningen, säger Henriksson. Vattenströmningen är ofta låg, det kan ta upp till tre veckor för det renade avloppsvattnet från Lahtis att nå Borgå. Solens UV-strålning tar kål på en stor del av bakterierna och de andra äts upp av de urdjur som finns i åvattnet.

Mer läsning