Citymarket på västra åstranden kan vara verklighet om två år – HFD gav grönt ljus för bygget

KANSKE SÅ HÄR. Hur bygget intill Konstfabriken verkligen ska se ut står klart senast då byggföretaget Hartela lämnar in ansökan om bygglov. I de fantombilder som släpptes då detaljplanen godkändes såg fasaden ut så här. Bild:

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte besvärsrätt angående detaljplanen för västra åstranden. Det betyder att detaljplanen för området nu står fast och då finns inga hinder för bygga det omdiskuterade kvarteret som ska innehålla hotell, en Citymarket och bostäder på västra åstranden.

Det finns ingen grund för att ta upp detaljplanen för västra åstranden till behandling i Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen kom med sitt svar på ansökan om att ärendet skulle få besvärsrätt på onsdagen. Det betyder att detaljplanen kan börja förverkligas. Den mest omdiskuterade detaljen i planen är byggandet av en stormarknad på åstranden intill Konstfabriken.

Stadsutvecklingsnämndens ordförande Jarmo Grönman är mer än nöjd över att detaljplanen nu vunnit laga kraft.

– Beslutet är klart och tydligt. Nu har vi gått igenom alla demokratiska processer och kan äntligen börja arbetet med att bygga ut kvarteret vid Konstfabriken, säger Grönman.

Han vill inte tala endast om Citymarket – även om det är den delen av planen som väckt de starkaste åsikterna. I samma fastighet byggs också hotell och bostäder. Under byggnaden blir det parkeringsplats för 400 bilar. Nu finns i princip inga hinder för att börja bygga.

Oklart när byggstart

Borgå stad har skött planeringen, men det är byggföretaget Hartela som har hand om själva byggarbetena.

– Rent tekniskt kan Hartela lämna in en ansökan om bygglov genast, men jag gissar att det tar lite tid eftersom det så länge varit oklart om projektet blir av. Däremot kan man ganska snabbt börja med markarbetena, som är omfattande, säger Grönman.

Främst gläder han sig över att kvarteret vid Konstfabriken nu äntligen kan färdigställas.

– Nu kan vi äntligen göra kvarteret till det som det skulle bli från början, säger Grönman.

Det är en lång process som nu ser ut att vara slut. Efter att en majoritet av fullmäktige godkände detaljplanen för området på västra åstranden för nästan två år sedan lämnades hela sju besvär in till Helsingfors förvaltningsdomstol. I slutet av mars i fjol förkastade förvaltningsdomstolen alla sju besvären. Domstolen ansåg att stadsfullmäktige i Borgå fattat ett juridiskt hållbart beslut i frågan. En grupp om tolv personer ansökte om rätt att besvära sig över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, men i och med HFD:s beslut att inte ta upp frågan står Helsingfors förvaltningsdomstols ståndpunkt fast och detaljplanen kan förverkligas.

Fart på planeringen

Matti Aho, som är verkställande direktör för Hartela Etelä-Suomi, är van vid att byggprojekt drar ut på tiden på grund av besvär. När alla besvär nu förkastats kan förhandlingarna med samarbetspartners och intressenter konkretiseras.

– Vi har förstås diskuterat med dem redan, men ingen förbinder sig till ett projekt så länge det är oklart om och när det kan förverkligas, säger Aho.

Nu räknar man över vad byggandet kostar och kontaktar eventuella investerare.

– Närmast handlar det om vem som vill äga en sådan byggnad och till vilket pris, säger Aho som hoppas kunna skriva avtal med samarbetspartnerna innan semestrarna börjar på sommaren.

Enligt Aho finns det ett intresse för en investering i Borgå trots att byggstarten dragit ut på tiden och konjunkturerna ändrats. Att det också byggs ett hotell i Valtoimohuset vid Krämartorget ser han inte som ett problem.

– Vi planerar inget boutiquehotell utan ett hotell med annan profil. Jag tror att de två hotellen kommer att komplettera varandra.

Mycket hänger på hotellet och att hitta någon som vill satsa på det – utan hotell ingen Citymarket, det har staden varit tydlig med.

Aho konstaterar att den nya byggnaden kan stå klar tidigast 2021.

– Vi ska nu förhandla med Borgå stad om hur huset sist och slutligen ska se ut. Den slutliga versionen ska vara klar senast då vi lämnar in ansökan om bygglov, säger han.

Kesko intresserad

Att det gått två år sedan fullmäktige i Borgå godkände detaljplanen har inte heller minskat Keskos intresse för att öppna ett nytt Citymarket-varuhus i Borgå.

– Vi har ett samarbetsavtal med byggherren och det är i kraft. Vårt mål har hela tiden varit att öppna en Citymarket intill Konstfabriken och vårt intresse har bara ökat, säger regionchef Timo Heikkilä på Kesko.

Som följande ska Kesko och byggherren Hartela komma överens om hur projektet fortsätter.

Vad som händer med nuvarande Citymarket i Borgå är ännu inte klart.

– Meningen är att ge Borgåborna bättre service. Vi kommer inte att minska antalet affärer i Borgå, utan tvärtom blir de fler, säger Timo Heikkilä.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger i ett meddelande från staden att utvecklingen av västra åstranden är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i staden och att han hoppas att projektet kan påbörjas så snabbt som möjligt.

Artikeln är uppdaterad 23.1 kl 14.06 och 14.55 samt 24.1.

Mer läsning