Inga gynekologiska operationer vid Borgå sjukhus efter nyår

OPERATIONSTEAM. Det blir allt mer klart att de gynekologiska operationerna flyttas bort från Borgå sjukhus om mindre än en månad. Bild: Arkiv

Björn Månsson, SFP, fick inget understöd för sitt förslag att först vänta på resultatet av en språklig konsekvensbedömning och först därefter ta beslut om gynoperationerna vid Borgå sjukhus. Borgåbon Jari Oksanen, Gröna, vice ordförande i HUS:s styrelse, deltog inte i måndagens möte.

När Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse samlades på måndagen för att lägga sista handen vid budgetförslaget innan det gick vidare till fullmäktige var det bara styrelsemedlemmen och Helsingforsbon Björn Månsson, SFP, som var på plats för att tala för att hålla kvar de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus och vid Raseborgs sjukhus.

Borgåbon Jari Oksanen, Gröna, som är den enda östnyländska representanten i styrelsen, och vice ordförande, hade anmält frånvaro.

Först stängning, sedan utredning

Björn Månsson själv konkluderar att det blev tre segrar och ett nederlag vid styrelsemötet.

– I budgetförslaget för 2019 tas, på mitt och minoritetsspråknämdens förslag, in en formulering om HNS/HUS tvåspråkighet och tvåspråkiga service.

– Styrelsen beslutade, likaså på mitt förslag med nämnden som ryggstöd, att en plan för profileringen av Borgå och Raseborgs sjukhus ska utarbetas till slutet av mars nästa år och att en utvärdering görs av de språkliga konsekvenserna av beslutet att koncentrera de gynekologiska dagskirurgiska operationerna i anestesi till sjukhus med förlossningsavdelningar.

Månsson föreslog därefter att den språkliga utvärderingen görs innan indragningen verkställs.

Det förslaget fick inget understöd och slutresultatet blir att de gynekologiska operationerna vid bland annat Borgå sjukhus läggs ner vid årsskiftet, medan man först tre månader senare har utrett de språkliga konsekvenserna av beslutet.

Månsson lämnade in en reservation mot det bakvända tillvägagångssättet.

Mer läsning