Inga "flickkurser" på svenska i ÖN

SLUT PÅ FRISÖRLINJEN. Om Prakticum får som de vill är det snart slut med frisörsutbildning i Östnyland. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Prakticum vill bara satsa på tekniska utbildningslinjer och stänger därmed ute en stor del av de svenska kvinnliga studerandena från östnyländsk yrkesutbildning, anser Inveons ledarduo.

Ett brev har redan i slutet av juni gått ut till alla ägarkommuner vid Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland.

I den plan som Framtidsskolans styrelse godkänt för Borgåenheten ligger tyngdpunkten på de tekniska utbildningarna. Trots att man försökt utjämna könsskillnaderna så finns det ännu i dag en indelning i "pojk- och flickutbildningar". Då de tekniska utbildningarna överväger blir det antagligen svårare för flickorna att hitta en utbildning som intresserar dem. Därför vore det synnerligen viktigt att, i motsats till vad Framtidsskolans styrelse föreslår, bevara utbildningar som kock, frisör och artesan i Borgå.

Brevet som är undertecknat av tf direktör Frank Backman och tf rektor Gunilla Träskelin tar också upp frågan om Inveons internat.

Framtidsskolans planer innefattar inte studerandeboende, trots att statistiken visar att benägenheten att söka sig till yrkesutbildning ökar ju längre österut man kommer i Östnyland. Bussförbindelserna har dessutom stadigt försämrats.

– Vi tycker fortfarande lika som vi gjorde i slutet av juni och till dags dato har vi inte fått en enda kommentar till vårt brev, säger Frank Backman på måndagen.

Inga kockar och frisörer

Framtidsskolans styrelse, alltså styrelsen för Prakticum, har i sin plan för överföring av Inveons verksamhet till Prakticum föreslagit att skolan i Borgå i framtiden erbjuder linjer för verkstadsmekaniker, el- och automationsmontörer, ICT-montörer, kombinationsförare, husbyggare, rörmontörer, närvårdare och medieassistenter med inriktningen grafisk design.

Inveons artesanlinje skulle i fortsättningen erbjudas som yrkesexamen inom vuxenutbildningen.

I Prakticums planer sägs att linjerna för kock och frisör är svåra att förverkliga i Harabacka och dessutom erbjuder Prakticum båda linjerna i Helsingfors. Också bilmekanikerlinjen borde upphöra i Borgå eftersom två grupper årligen kan antas i Helsingfors, där man också kan erbjuda specialiseringen reservdelsförsäljare. Bilhallen i Helsingfors räcker till för alla grupper.

Enligt de här planerna skulle antalet studieplatser för grundexamen i Östnyland behållas på dagens nivå och antalet studieplatser inom vuxenutbildningen ökar markant.

Elevhemslösningar

Enligt Prakticums planer kan de svenska tekniska linjerna få all praktisk undervisning i Amistos nuvarande verkstäder i Harabacka. För resten av utrymmesbehovet planeras ett eventuellt nybygge i Harabacka, eller utrymmen i ett gammalt hus, som kan omvandlas till ett svenskt rum.

Det ser alltså ut att gå just så som olyckskorparna kraxade inför fusionen Inveon-Prakticum.

Prakticums rektor Harriet Ahlnäs vill inte kommentera sin styrelses förslag.

– Gällande elevhem diskuteras ännu möjliga lösningar, säger Ahlnäs i alla fall. Det beror ju också mycket på var Borgåenheten sedan verkar i Borgå, om en överföring blir av.

Frågan om nybygge eller gammalt hus behandlas av Framtidsskolans styrelse på torsdag. Beredningen är inte offentlig.

Inget är avgjort

Thomas Grönholm är bildningsdirektör i Lovisa.

– Andra stadiets styrgrupp för yrkesutbildningen möts i slutet av veckan och då tar vi upp frågan, för kännedom. Det här är visserligen en viktig fråga för Lovisa och kanske även för någon annan kommun.

– De nuvarande enskilda utbildningsordnarna har samlats för att fundera på en massa praktiska frågor efter sommaren, också de här.

Kurt Torsell som leder styrgruppen vill påpeka att inget ännu är avgjort.

– Det är medlemskommunerna som har det sista ordet.

– Prakticum ställer sina villkor och kommunerna ställer sina. Allt ska diskuteras och förhandlas i många olika omgångar ännu.