Inga blå lokalavdelningar i Östnyland

BLÅ FRAMTID?Bild: Kristoffer Åberg

I Lovisa blev de två invalda sannfinländarna obundna genast efter partimötet i juni. Ordförande för Sannfinländarna i Lovisa är ändå fullmäktigesuppleant för den obundna gruppen.