Inga beslut om bildningscentrum eller lägergård

ÖVIK LÄGERGÅRD. Ärendet som gäller nya lägergårdssatsningar flyttas till stadsstyrelsen. Bild: Kristoffer Åberg

Bildningsnämnden i Borgå har behandlat men inte tagit ställning till östra bildningscentrum. Utredningen om lägergård antecknades till kännedom.

Vid bildningsnämndens möte på torsdagen tog nämnden del av resultatet av den invånarenkät som gjorts bland vårdnadshavare för elever i skolorna i stadens östra delar och bland andra invånare. Frågorna gällde placeringen av och andra önskemål om en eventuell ny skola, eller nya skolor, på området.

Nämnden antecknade till kännedom resultatet av invånarenkäten, utredningen över längden på elevernas skolväg och andra utlåtanden. Bildningsnämnden tar ställning till ärendet på nytt när konditionsgranskningarna av Ilolan koulu och Sannäs skola är klara.

Utredning om lägergård

Bildningsnämnden tog också del av den utredning som har gjorts över alternativa sätt att ordna med lägerverksamhet för stadens invånare. Nämnden antecknade för kännedom bybornas vädjan om att verksamheten i Övik lägergård borde fortsätta.

Bildningsnämnden antecknade också utredningen om Övik för kännedom och sände den vidare till stadsstyrelsen för kännedom. Nämnden kom bara med en åsikt i frågan, att alternativ ett åtminstone inte skall förverkligas som stadens egen investering.

Alternativ ett står för den största satsningen, med inkvarteringsmöjligheter för 70 personer, med festsal för 100 personer, eget tillredningskök och en separat bastubyggnad. Alternativ ett kan, som också de andra alternativen, placeras i Skeppars, Övik eller Virvik. De uppskattade kostnaderna är 7,3 miljoner euro.

Mer läsning