Informationsmiss fördröjde barackbygge i Sannäs

SANNÄS SKOLA. En klass härbärgeras i musiksalen och en annan i gymnastiksalen i väntan på att barackerna ska stå klara. Bild: Kristoffer Åberg

De nya barackerna vid Sannäs skola kan tas i användning efter månadsskiftet. Informationen löpte inte som den borde mellan lokalitetsledningen och byggnadstillsynen och därför fördröjdes barackbygget. Samma sak hände i fjol, då gällde det Kvarnbackens baracker.

Redan i december i fjol konstaterade lokalitetsledningen i Borgå stad att Sannäs skola behöver baracker, senast från början av läsåret 2019-2020.När skolorna började på måndagen var barackerna på skol...