Informationskväll om cancer

25-årsjubilerande Lovisanejdens svenska cancerförening ordnar tisdagen den 24 april klockan 17.30 ett informationsmöte för personer som nyligen fått en cancerdiagnos, samt för deras anhöriga eller andra närstående.

Föreningen har bjudit in verksamhetsledare Inge-Brit Barkholt, som informerar om verksamheten på Södra Finlands cancerförening och om vilka olika stödformer som finns att få. Dessutom ska rådgivningsskötare Satu Forsström berätta om sitt jobb på Cancerkliniken. Platsen är Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3 i Lovisa.