Information om stödformer når inte alltid de cancersjuka – För Tamara Grahn har kamratstödsgruppen i Lovisa gett både stöd och tröst

Tamara Grahn och Nina Lappalainen säger att kamratstödsgruppen i Lovisa är en viktig källa till stöd och tröst. Båda önskar att det psykosociala stödet skulle bli en integrerad del av cancervården i Finland. Bild: Oskar Skogberg

Det var på skärtorsdagen 2016 som Tamara Grahn fick samtalet om att misstankarna hade visat sig vara riktiga och att hon diagnostiserats med bröstcancer. – Jag sade att glad påsk till er också, minns Grahn när hon fyra år senare sitter på Café Favorit och berättar om hur viktigt det psykosociala stödet är i cancervården. Eller borde vara.

Som så ofta är fallet då en människa råkar ut för något uppskakande minns Tamara Grahn händelserna under 2016 i detalj.– Den 26 april opererades en del av bröstet bort, den 17 maj togs resten bort. 21...