Infarten till Borgå ska få ny look

I FOKUS. Västra infartsleden kan göras betydligt attraktivare än vad den i dag är. Staden kommer att ta över landsvägen, som ska bli gata. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå förbereder sig på att ta över västra infarten och Mannerheimgatans bro av staten. I något skede blir landsvägen en gata och kan förses med till exempel trädplanteringar i mitten eller längs kanterna.

Staden förhandlar med staten om hela områdets framtida utseende och användning.

– Också kyrkliga samhälligheten ska delta i diskussionen, säger planläggningschef Eero Löytönen.

Staten äger i dag både vägområdet och bron, men redan innan bron sanerades blev det klart att staden tar över.

– Tidigare var kutymen att staten såg till att de områden som överläts åt kommuner fixades till innan ägarbytet. I det här fallet är det knappast vettigt att kräva åtgärder eftersom staden kommer att förvandla landsvägen till en gata. Det är inte något staten gör.

Från Tolkisvägen

Borgå har för avsikt att överta infartsleden från Tolkisvägens korsning österut och efter att staden har både väg och bro i sin ägo går området att planera som man önskar.

Han hoppas att man efter cirka ett år kommit rätt långt med planerna. På frågan om hur en gata skiljer sig från en landsväg på detta ställe svarar han att en gata exempelvis kan förses med planteringar av olika slag.

– Jag kan exempelvis tänka mig en allé mitt på gatan eller träd på båda sidorna.

För smal för trädplanteringar kommer trafikleden inte enligt Löytönen att vara, trots att det i Näse planeras nybyggen väldigt nära den nuvarande landsvägen.

En förstorad pendelparkering med service utreds som bekant också just nu. Det är meningen att det nuvarande parkeringsområdet i Ensbacka byggs ut rejält mot Kungsporten, ända fram till Hornhattulakorsningen. Till och med en liten matbutik är möjlig.

Löytönen påpekar att västra infarten som helhet består av många bitar, som måste falla på plats i planeringen. Förändringar medför i allmänhet också krav på vägnätet och samarbete med staten krävs.

Det är många som exempelvis klagar på att det är besvärligt att svänga till vänster då man kör från motorvägen ned till landsvägen och problemet har diskuterats med NTM-centralen, som ändå inte anser det vara fråga om ett stort problem.

– Vi får nu se vilka vägförändringar som överlag behövs i framtiden.

Till stadens planläggningsområde hör också Näsebacken. Man utreder utvidgandet av begravningsplatsen, placeringen av byggnader vid Västra Mannerheimgatan och bevarandet av miljön kring Näse gård. Gårdens framtida användning och möjligheten till kompletterande byggande ska också granskas.

Kommer spårtrafiken?

Enligt Eero Löytönen finns det ännu en sak som i framtiden kan inverka på hur västra infarten utformas och det är spårtrafiken.

– Blir det spårtrafik till Kungsporten behövs något slags anslutningstrafik till stadskärnan och den kan gå just här.

Mer läsning