Incidensen för hela landet närmar sig 200 – i Nyland är den nästan 260

Enligt måndagens siffror från Institutet för hälsa och välfärd är incidensen i landet nu över 190. Bild: Ari Sundberg/SPT

Nu får 36 personer intensivvård för covid-19.

Enligt måndagens siffror från Institutet för hälsa och välfärd är incidensen i landet 191. Incidensen anger antalet coronasmittade per 100 000 invånare de senaste två veckorna.

Det är en klar ökning jämfört med föregående 14-dagarsperiod, då incidensen var 139.

Högst är incidensen i Mellersta Österbotten, 311. I Norra Österbotten är läget nästan lika illa, med incidensen 296.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 258. I Egentliga Finland är den 207.

Österbotten har en klart lägre incidens, 111, medan Åland har incidensen 10.

Över 10 000 fall

På måndagen rapporterade institutet om hela 3 166 nya fall av covid-19, men det hänger ihop med att siffrorna på grund av ett tekniskt fel inte hade uppdaterats sedan i torsdags.

Under de senaste 14 dygnen har 10 609 fall konstaterats. Under den föregående tvåveckorsperioden var antalet 7 689.

Totalt har nu över 170 000 personer konstaterats ha smittats av coronaviruset i Finland sedan pandemins början.

Nästan 300 på sjukhus

Hela 293 personer vårdas på sjukhus för covid-19, enligt måndagens siffror. Av dem får 36 personer intensivvård.

Det är en ökning med 34 personer för hela vårdens del, och med 5 personer för intensivvårdens del, sedan slutet av förra veckan.

Enligt måndagens siffror har 86,1 procent av befolkningen som fyllt 12 år fått sin första dos coronavirusvaccin, medan 80,4 procent har fått två doser och 2,7 procent har fått tre doser.

Av hela befolkningen har 75,8 procent fått den första dosen vaccin, medan 70,8 procent har fått två doser och 2,4 procent har fått tre doser.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar coronasiffror utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

Institutets siffror kan skilja sig från sjukvårdsdistriktens siffror.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.