Ilmatar forsätter planera för vindkraft i Tetom

VINDKRAFT. Arkivbild. Bild: Mostphotos

När tiden för att lämna in åsikter om planerna på en vindkraftpark i Tetom i Lovisa gick ut på måndagen kunde man räkna in hela nitton åsikter och tio utlåtanden.

Nitton åsikter om delgeneralplanen för vindkraft i Tetom är egentligen arton åsikter och en namnlista. Det är Forsby byaförening som har samlat 216 underskrifter mot planerna på en vindkraftspark Tetom.

– De flesta åsikterna är negativa, åsiktslämnarna ställer sig negativa till planerna på en vindkraftpark, säger planläggare Timo Leikas vid Lovisa stads planläggningsavdelning.

Dessutom har tio olika myndigheter och föreningar lämnat sina utlåtanden om planerna.

– De flesta utlåtandena är positiva till vindkraftplanerna, säger Leikas. Den lokala viltvårdsföreningen är en av de få som har invändningar mot planerna.

Ännu är det, enligt Leikas, inte helt klart hur man går vidare med processen.

– Om vi fortsätter som planerat görs det upp ett planutkast i höst. Näringslivs- och infrastrukturnämnden får besluta om fortsättningen.

Går vidare som planerat

Vindkraftsparken är Ilmatar Loviisas projekt.

Pentti Itkonen är chef för projektutvecklingen vid Ilmatar. Han låter sig inte nedslås av det stora antalet negativa åsikter om Tetomparken.

– Vi går vidare alldeles som vi planerat. Vi måste förstås gå igenom alla åsikter och utlåtanden och besvara dem som kräver svar. Vi fortsätter att jobba med att informera om våra planer och om vindkraft.

– Ett utkast till delgeneralplan blir klart till hösten och då får de berörda igen lämna in utlåtanden. Vid årsskiftet räknar vi med att planen ska vara klar för godkännande.

Itkonen betonar att Ilmatar följer alla nationella bestämmelser om vindkraftsetableringar.

– I sommar görs ännu en del kompletterande naturutredningar.

Mer läsning