Iina Virkki är Årets Borgåbo

Bild: Kristoffer Åberg

Borgå Juniorhandelskammare ger utmärkelsen till Iina Virkki för hennes insatser inom konst och kultur.

Iina Virkki, bildkonstnär och lärare i bildkonst, var producent för sommarens konstevenemang Borgå Triennal, som ska arrangeras vart tredje år. Triennalen är en internationell stadsfestival, och årets tema var Piirtäminen on yhteinen asia – Drawing is a commin thing (Att rita är en gemensam sak, red. översättning).

I sommarens stadsfestival presenterade ett tjugotal konstnärer, flera arbetsgrupper och en konstnärsgrupp olika sätt att gestalta världen i teckningar. Nästa Borgå Triennal arrangeras 2020.

Iina Virkki var också en av de drivande krafterna bakom streaat-artfestivalen STRÖÖT sommaren 2016. STRÖÖT var en del av Borgå Triennal.

Borgå Juniorhandelskammare har utsett Årets Borgåbo sedan 1977. Hen är en person som bor och verkar i Borgå, och har fått erkänsla för sina insatser i Borgå.

Mer läsning