Iina Virkki är årets Borgåbo

Många järn i elden. Årets Borgåbo Iina Virkki är konstnär, konstlärare och snart också kulturproducent. Bild: Robin Halttunen

Konstnären Iina Virkki som bland annat är producent för stadsfestivalen Triennalen i Borgå har fått utmärkelsen Årets Borgåbo. Det är Borgå juniorhandelskammare som årligen delar ut priset.

Iina Virkki är mer än glad över utmärkelsen.

– Jag är glad att priset går till kulturen och till ett evenemang som så många varit med om att skapa, säger hon.

Virkki var producent för den internationella stadsfestivalen Triennalen i Borgå som ordnades i somras. Festivalen ordnas vart tredje år, i år var temat Drawing is a common thing, att teckna hör till oss alla.

– Jag vill lyfta fram Petri Hytönen, han var konstnärlig ledare för Triennalen och jobbade mest av alla med den, säger Virkki.

Triennalen i Borgå får en fortsättning, om tre år är temat eventuellt färger. Då ska daghem, äldreboenden och förorter involveras ännu mer.

Borgå juniorhandelskammare har valt Årets Borgåbo sedan 1977.

Priset ges till en Borgåbo som gjort något för staden och som är känd för det hen åstadkommit.

I år fick alla invånare föreslå en kandidat genom att besvara en enkät på webben. Handelskammaren valde mellan 14 kandidater.

Borgå Juniorhandelskammare är ett kontaktnätverk för aktörer i Borgånejden som arbetar för att utveckla samhället och ledarskap för en bättre framtid.

Medlemmarna är alla yngre än 40 år.

– Vi planerar också program under mellanåren, få se vad det blir, säger Virkki.

– Det behöver inte nödvändigtvis vara evenemang här i Borgå, det kan också vara någon annanstans, fortsätter hon och berättar att man bland annat varit i kontakt med Borgås vänort Viljandi i Estland.

Men allt beror på finansieringen. Utan pengar går det inte att ordna något och kulturevenemang finansieras ofta med medel från fonder och liknande. En del ansökningar om pengar har lämnats in, hur det går återstår att se.

Bio i ny tappning

Iina Virkki brinner för många saker och idéerna sprutar ur henne. Gemensamt för både intresset och idéerna är kultur, sett ur ett mycket brett perspektiv. Ingenting är omöjligt, allt går att förverkliga – på något vis. Alltid blir det inte som det var meningen från början, men det är inte det viktigaste.

– Det finns en massa människor i Borgå som kan otroligt mycket, säger Virkki.

Och hon har många järn i elden.

– Mitt speciella skötebarn är den före detta biografen, Studio 123. Vi håller på att grunda en förening som tar över salarna och hyr ut dem för kulturevenemang. Det finns redan inbokade program, säger hon.

Tanken är att kunna erbjuda evenemang där biljetterna är överkomliga. Porvoo Jazz festival har redan tidigare ordnats i lokalerna, nu planeras konserter, klubbar, egentligen vad som helst med nämnaren kultur.

– Det var Jocke Lybecks idé från början, att den gamla biografen borde tjäna kulturen.

Unga och hur konst och kultur kan hjälpa unga med problem står hennes hjärta nära. Hon har jobbat länge på ungdomsverkstäderna i Borgå och ser potentialen med att föra samman konst och unga.

– Jag hoppas på en bestående musikverkstad som komplement till dem som finns. Musik är ett fantastiskt sätt att öppna upp människor på.

Stor byråkrati

Virkki studerar för att bli kulturproducent. Sitt slutarbete planerar hon göra som en digital handbok för vad man ska komma ihåg och vilka lov och annat man behöver när man ordnar ett evenemang. Att det är mycket att ha koll på och att det inte alltid är så lätt att veta vem man ska fråga och vad lärde hon sig själv då hon ordnade gatukonstfestivalen Strööt 2016.

– Det är lite väl jobbigt att ordna ett evenemang. I en liten stad är det lättare att komma i kontakt med folk än i en stor, men också i Borgå kunde man förbättra kommunikationen och informationsgången mellan stadens olika instanser och de som producerar evenemang.

– Jag har skapat mitt eget nätverk när jag lärt känna människor och nu är det både lättare och roligare att jobba här i Borgå.

Virkki sitter också i Magnusborgs styrelse.

– Det är bra att vara med på många ställen. Då vet man vad som händer och då är det lättare att sammanföra människor.

Olika konstarter kan sammanföras med varandra, blandas och utvecklas. Det finns inga gränser för kreativitet.

Mer läsning