Idrottsplats i Sibbo förnyas

STOR SATSNING. Den förnyade idrottsplatsen ska stå helt klar hösten 2020. Bild: Kristoffer Åberg

Arbetena med att förnya idrottsplatsen i Söderkulla har nu kommit i gång. Först i tur är fotbollsplanen, som får nya värmeledningar och konstgräs.

Områdena i anslutning till fotbollsplanen förändras också i och med att löparbanan runt planen tas bort. Det permanentbelagda banvarvet ersätts med en upplyst terrängbana med stenmjölsbeläggning.

Terrängbanan är en ringbana runt planområdet. Enligt planerna ska det också finnas redskap för träning och balansövningar längs den nya banan. I fortsättningen kommer idrottsplatsen att ha en permanentbelagd raksträcka på platsens södra sida. Hopplatserna för längd- och höjdhopp flyttas till platsens sydvästra hörn. En kastbur placeras på sandplanen, som även den utvidgas i ett senare skede.

I sluttningen mellan idrottsplatsen och servicebyggnaden byggs läktare. Sittplatser kommer också att finnas både runt belysningsstolparna och på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen, som även den förnyas. Idrottsplatsen förses med nya LED-lampor.

En ny serviceväg ska byggas. Den går mot Tallbackavägen. Söderkulla idrottsplats beräknas stå färdig hösten 2020. Då har den också helt nya betongelement för skateboard. ÖN.