Idrottsplanen i Söderkulla rustas upp i sommar

Bild: arkiv/Kristoffer Åberg

Fritidssektionen i Sibbo tar på tisdag ställning till en fullmäktigemotion som lämnats in av Kaj Lindqvist (SFP) och trettio andra ledamöter i början av 2017. I motionen önskar undertecknarna att konstgräset på idrottsplanen i Söderkulla ska förnyas.

Servicechefen för idrottstjänster Piritta Forssell som berett fritidssektionens svar på motionen konstaterar att det i investeringsplanen för 2018 reserverats pengar för en upprustning av idrottsplanen. Arbetena ska inledas under sommaren och i samband med dem kommer även konstgräset att förnyas.