Idrottsparken i Hangelby upp till behandling

BESVÄRLIGT. Idrottsparken planeras på ett åkerområde som består av sulfidlera och som ofta drabbas av översvämningar. Därför ska stora mängder utfyllnadsjord transporteras till platsen. Bild: Kristoffer Åberg

Det se ut att bli grönt ljus för den planerade idrottsparken Hangelby i Sibbo. Markanvändningssektionen i Sibbo behandlar frågan på måndag.

Projektet med Jontas idrottspark har sitt ursprung i de havererade planerna på en trädgårdsby i Hangelby. Det var Närings-, trafik- och miljöcentralen som torpederade stugplanerna på grund av sulfidlera och problem med översvämningar. För idrottsparken är planerna att fylla ut området med upp till 2,7 meter ren jord. Sibbo kommun har som målsättning att främja näringsverksamheten i Hangelby och detaljplanen som möjliggör idrottsparken har nu nått det skedet att den via markanvändningssektionen kan gå via kommunstyrelsen till behandling i fullmäktige.

Enligt förslaget till detaljplan ska man kunna utöva flera olika idrottsgrenar på området, bland annat planeras en bana för fotbollsgolf, en gymnastiksal och banor för padeltennis. Tanken är också att bygga ett kafé och andra tjänster som stöder idrottsparken som till exempel ett litet område för husvagnar.

I planförslaget ingår en byggrätt på sammanlagt 5 600 våningskvadratmeter.

Enligt det förslag som markanvändningssektionen tar ställning till föreslår den för kommunstyrelsen att den godkänner bemötandena till de utlåtanden och anmärkningar som lämnats in om idrottsparken. Vidare föreslår sektionen att kommunstyrelsen skickar detaljplanen vidare till fullmäktige för godkännande.

Tidningen Östnyland skrev om planerna för en idrottspark i april i fjol.

Mer läsning