I sommar är hela Kvarnbackens skola som ny – för andra gången på tio år

NYTT. Renoveringen av Kvarnbackens skola är på upploppet. I höst får skolans alla 391 elever plats i nyrenoverade klassrum. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Kvarnbackens skola blir färdig på sommaren meddelar Borgå stad i ett pressmeddelande. När skolgården sätts i skick är oklart, först ska barackerna rivas och gårdsbygget sättas på entreprenad.

Renoveringen av Kvarnbackens skola är på upploppet och till sommaren, ett år senare än planerat, står skolhuset klart. Samtidigt som byggarbetena dragit ut på tiden har kostnaderna skjutit i höjden.

När man inledde renoveringen av skolan hösten 2018 var kostnadsberäkningen 2,5 miljoner euro men nu räknar man med att notan för ett Kvaba med frisk inomhusluft landar på dubbelt så mycket, på runt 5 miljoner euro.

Den omfattande renoveringen är den andra på mindre än tio år; skolan renoverades också 2011–2012, då för 4,5 miljoner euro.

Den första fasen i den pågående renoveringen genomfördes i flygeln som hyser skolans större elever. Den stod klar förra sommaren och under hösten och vintern har eleverna fått återvända också till en del av skolhusets mellersta del: lärarrummet, gymnastiksalen och det helt nya biblioteket används redan för fullt.

VÄNTAR. Barackerna ska bort från skolgården innan gårdsarbetena kan sättas på entreprenad. Det sker först efter att renoveringen av skolhuset är helt klar. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Barackvår

I den andra delen av byggnaden, på den så kallade lilla sidan, har renoveringsarbetena blivit färdiga i de två översta våningarna. Eleverna i årskurs 1–3 får ändå vänta till skolstarten i höst på att flytta in sina nya klassrum. De får gå vårterminen ut i barackskola.

– På lilla sidans bottenvåning görs ännu byggarbeten och fasadarbeten som orsakar buller, säger projektchef Pekka Koskimies som är ordförande för arbetsgruppen för skolans inomhusluft.

Renoveringsarbetena pågår ännu i klassrummen för konst- och färdighetsämnen i bottenvåningen och i mittendelen är gymnastiksalens omklädningsrum ännu inte klara.

DYRGRIP. Kvarnbackens skola genomgick en stor renovering åren 2011–2012 som kostade 4,5 miljoner euro. Notan för den pågående renoveringsomgången beräknas landa på cirka 5 miljoner euro. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Gården får vänta

Enligt Koskimies framskrider projektet planenligt, och till de eventuellt tvivlarna hälsar han att man reserverat tillräckligt med tid för betonggjutningarna att torka. Som ett positivt tecken kan man se den renoverade flygeln där eleverna i årskurs 3–6 undervisats sedan hösten. Där har det inte förekommit några problem med inomhusluften.

Alla 391 elever i Kvarnbackens skola får inleda höstterminen i det nyrenoverade skolhuset, men att rasa fullt ut på skolgården får skolbarnen vänta på också efter det. Först ska barackerna undan ur vägen, sedan ska gårdsarbetena konkurrensutsättas och efter det kan gården formas enligt de önskemål som eleverna fått komma in med.

Mer läsning