I Sibbo mår invånarna bra

VÄLMÅENDE KOMMUN. Sibbo är en bra kommun att bo i enligt den färska välfärdsberättelsen. Bild: Arkivfoto

I Sibbo bor man bra, tjänar hyfsat, har en god utbildning och är mer sällan sjuk än i andra kommuner.

Sibbo kommuns första omfattande välfärdsberättelse visar att en majoritet av barnfamiljerna har goda inkomster och bor bra. De unga utbildar sig och få personer i arbetsför ålder får utkomststöd en längre tid.

Utöver det materiella innebär välfärd också att tillvaron är intressant och meningsfull.

Välfärd bygger på en vardag som fungerar bra, säger Sibbo kommuns välfärdskoordinator Leena Pääkkönen-Tarvainen.

– Till Sibbobornas vardag hör bland annat boende, arbete, mat, trafik, hushållning, trygghet, hobbyer, vänskapsförhållanden och upplevelser av naturen. Utöver det materiella innebär välfärd också att tillvaron är intressant och meningsfull, att man hör till en social gemenskap och kan påverka sådant som är viktigt för en själv.

Den första omfattande välfärdsberättelsen är ett redskap när välfärden i kommunen ska utvecklas ytterligare.

Kommuninvånarna ska till exempel tas med i utvecklandet av tjänsterna och utbudet av idrottstjänster ska bli mångsidigare.

Mer läsning