I Pyttis svenska skola talar alla så gott de kan

TEATERKLUBB. Harriet Sillanpää hjälper Emilia Haukivuori att välja rätt hatt.Bild: Kristoffer Åberg

Pyttis svenska skola är inte ett språkbad i egentlig mening, men nog i praktiken. Inne i klassrummet är det ändå svenskan som gäller.