I kväll uppmärksammas bostadslösas situation – socialarbetare delar ut smörgås, saft och yllestrumpor

I kväll uppmärksammas de bostadslösa. Bild: Mostphotos

I Borgå finns det cirka 40-50 bostadslösa personer. Under evenemanget De bostadslösas natt kommer ett multiprofessionellt team att söka upp bostadslösa och erbjuda stöd.

De bostadslösas natt kommer för första gången att vara ett evenemang där stödpersoner söker upp bostadslösa till fots. Tidigare år har evenemanget ordnats på ett ställe och de bostadslösa har kommit dit. De uppsökande teamen kommer att röra sig utanför Gammelbacka köpcentrum, K-Supermarket i Östermalm, S-market i Näse, köpcentret Lundi och Vårberga köpcentrum. Medarbetarna i teamet bär en väst med texten Etsivä lähityö och bär på lyktor.

– Vi delar ut flyers om bostadslöshet. Vi önskar att behövande ska komma och diskutera med oss om sin situation. Vi delar ut yllesockor, vantar och mössor till behövande. Vi har också varm saft och smörgåsar, säger Alexandra Blomqvist, ledande socialarbetare vid vuxensocialarbete i Borgå.

– Med den här verksamheten vill vi främja välfärden och stärka jämlikheten för personer som står utanför tjänsterna eller riskerar att marginaliseras.

Utöver det årliga evenemanget De bostadslösas natt, så patrullerar varje onsdag eftermiddag ett multiprofessionellt team på områden där man vet att det finns behövande, bland annat i centrum, Gammelbacka och Vårberga.

– Vi vill ge stöd och hjälp, vi informera kunder om deras rättigheter, berättar om service som finns att få från staden och berättar om hälsovårdstjänster och diakonin. Multiprofessionella teamet kan hjälpa de bostadslösa samt andra personer som behöver stöd och service att till exempel söka en bostad eller boka ringtid till exempel till vuxensocialarbete eller missbrukarkliniken.

Den regelbundet patrullerande gruppen kan träffa på allt mellan två och 20 personer under en kväll.

Socialvårdsmyndigheterna har en skyldighet att hjälpa bostadslösa att få bostad och utreda människors behov av stöd och hjälp om det finns en oro. Hur det går till varierar stort från fall till fall.

– Vi kan hjälpa med att erbjuda plats på Koivula stödboende, vi kan också ordna med tillfälligt boende eller ordna plats på Hyvinkään toimarin ensisuoja.

Det finns många olika varianter av bostadslösa.

– Orsakerna till bostadslöshet är mycket varierande. Det kan bero på en svår ekonomisk kris, problem med psykiska hälsan eller alkohol och droger. En skilsmässa eller separation kan leda till bostadslöshet. Det kan också vara fråga om en akut krissituation som bostadsbrand,

I Borgå känner man till cirka 40-50 bostadslösa personer, men antalet kan vara större.