I kläm mellan TE och arbets- och näringsbyrån

Bild: Adfhafh

I den bästa av världar skulle alla offentliga institutioner och myndigheter i ett land med två nationalspråk ha bra namn på båda språken.

Problematiska, eller rentav dåliga, namn är något medierna och språkvårdarna tampas med varje vecka.En institution som alla finländare har haft kontakt med i något skede av livet är Folkpensionsanstal...