I Gamla stan blir historien levande

Bild:

Diskussionen om vilka slags förändringar man kan och får göra i Gamla stan aktualiseras regelbundet. Bevara är inte detsamma som att inget får förändras.

Tanken hisnar när man vandrar längs Gamla stans stenbelagda gränder, på slitna bergknallar och kikar in i trädgårdarna som omgärdar husen. Det är lätt att föreställa sig 1700-talets mamsellers svepand...