I EU är solidaritet en bristvara

Som ordförandeland för EU borde Finland stiga fram nu och ta sitt ansvar när det gäller att hitta en lösning om ansvaret för flyktingarna.

Jag kanske flyr till Sverige. Den 19 augusti 1991 väcktes sovjetmedborgarna av undantagstillstånd och stridsvagnar i Moskva. Det som i historieböckerna kallas Augustikuppen fick hela världen att...